Benarkah Jesus Lahir Pada 25 Disember?

Oleh : Firdaus Wong Wai Hung (Official)

Krismas : Benarkah Jesus Lahir 25 Disember?

 
Umumnya masyarakat kita telah mengetahui bahawa Krismas atau hari Natal ia dirayakan pada 25 Disember setiap tahun. Natal dalam bahasa Latin bermaksud ‘lahir’. Ia adalah sebuah hari perayaan dalam agama Kristian yang bersempena menyambut hari kelahiran Jesus Christ. Pada hari ini perayaan ini telah disinonimkan dengan perhiasan pokok Krismas, Santa Claus, rusa, hadiah, salji dan bermacam lagi. Pada hari tersebut juga terdapat lagu-lagu khusus mengenai Krismas.
Kisah mengenai hari kelahiran Jesus ini sememangnya disebut di dalam Bible. Dinyatakan di dalam buku Lukas:

“Ketika mereka di Betlehem, tibalah masanya bagi Maria untuk bersalin. Dia melahirkan seorang anak lelaki, anaknya yang sulung. Anak itu dibedungnya lalu diletakkan di dalam palung, kerana mereka tidak mendapat tempat untuk menumpang. Pada malam itu, beberapa orang gembala sedang menjaga domba di padang.” (Lukas 2: 6-8)

Ini adalah riwayat yang paling terperinci yang menceritakan situasi mengenai hari kelahiran Jesus di dalam Bible. Cuma apabila merujuk kepada teks di dalam Bible ini ia menimbulkan beberapa persoalan. Benarkah Jesus lahir pada 25 Disember? Ini kerana pada waktu itu adalah musim sejuk dan adalah mustahil untuk ada pengembala kambing pada waktu malam. Jika merujuk Bible, situasi itu sesuai dengan musim kemarau yang mana terdapat pengembala menjaga kambing-kambingnya di padang. Ia mewujudkan banyak persoalan.

Jika Jesus tidak lahir pada bulan Disember maka bagaimana boleh muncul perayaan Krismas pada 25 Disember? Adakah Jesus pernah menyuruh pengikutnya menyambut pada hari kelahirannya? 


Jika dirujuk di dalam Bible, tidak terdapat satupun perkataan ‘Krismas’ atau ‘Natal’. Perkataan dan perayaan ini datang setelah beberapa abad dari zaman kehidupan Jesus.

Mengutip ulasan seorang tokoh Kristian di Amerika Syarikat bernama David C. Pack di dalam bukunya The True Origin of Christmas ada menyatakan:

“Consider these quotes from the Catholic Encyclopedia, 1911 edition, under ‘Christmas’: “Christmas was not among the earliest festivals of the Church…The first evidence of the feast is from Egypt.” Further, “Pagan customs centring round the January calends gravitated to Christmas.” Under “Natal Day,” Origen, an early Catholic writer, admitted, “…In the Scriptures, no one is recorded to have kept a feast or held a great banquet on his birthday. It is only sinners (like Pharaoh and Herod) who make great rejoicings over the day on which they were born into this world” (emphasis mine).”[1]

Beliau menyambung lagi, kemungkinan yang kuat hasil dari pengaruh kewujudan Krismas:

“Nearly all aspects of Christmas observance have their roots in Roman custom and religion. Consider the following admission from a large American newspaper (The Buffalo News, Nov. 22, 1984): “The earliest reference to Christmas being marked on Dec. 25 comes from the second century after Jesus’ birth. It is considered likely the first Christmas celebrations were in reaction to the Roman Saturnalia, a harvest festival that marked the winter solstice—the return of the sun and honored Saturn, the god of sowing. Saturnalia was a rowdy time, much opposed by the more austere leaders among the still-minority Christian sect. Christmas developed, one scholar says, as a means of replacing worship of the sun with worship of the Son. By 529 A.D., after Christianity had become the official state religion of the Roman Empire, Emperor Justinian made Christmas a civic holiday. The celebration of Christmas reached its peak—some would say its worst moments—in the medieval period when it became a time for conspicuous consumption and unequaled revelry.”[2]

Beliau mengatakan bahawa setiap kepercayaan yang terpalit pada perayaan Krismas berakar dari adat Rom dan agamanya. Ia adalah amalan Saturnalia dan Brumalia yang merupakan perayaan musim sejuk oleh orang Rom yang diraikan sehari sebelum 25 Disember.

Untuk memahami kronologi ini, kita hendak mengatahui bahawa pada zaman hayat kehidupan Jesus, kerajaan Rom tidak menganut ajaran yang dibawa oleh Jesus. Malah mereka menentang dengan termakan hasutan dari para Rabbi Yahudi yang mendesak kerajaan Rom supaya menghukum Jesus. Malah pengikut-pengikut Jesus juga diperangi oleh tentera-tentera Rom.

Menurut Graydon F. Snyder dalam bukunya Ante Pacem: Archaeological Evidence of Church Life Before Constantine mengatakan pada zaman itu, masyarakat Rom beragama dengan paganisme. Mereka menyembah dewa-dewi yang pelbagai. Malah pada zaman awal itu terdapat sorang Raja yang bernama Antoninus Pius (86 M -161 M) beliau menyembah matahari dan mengangkat Dewa Sol Invictus sebagai dewa yang diangkat pada zamannya. Dewa Sol Invictus merupakan dewa matahari bagi masyarakat Rom pada ketika itu. Malah mereka telah sedia ada perayaan menyambut hari kelahiran dewa Sol Invictus pada 25 Disember. Mereka namakan sebagai Natalis Solis Invicti (birthday of the unconquered sun).[3]

Selain itu terdapat juga pandangan mengatakan ia adalah perayaan bagi menyambut kelahiran dewa Mithra yang disembah oleh sebuah cult di Rom yang mana dewa Mithra juga lahir pada 25 Disember.[4]

Tradisi perayaan itu sentiasa diteruskan dari zaman berzaman. Beberapa ratus tahun kemudian, situasi keagamaan di Rom mula berubah apabila ajaran yang dibawa Jesus mula berkembang terutama ia dikembangkan dibawah idea baru oleh seorang paderi yang berpengaruh bernama Saint Paul. Sehinggalah pada beberapa abad setelah itu agama Kristian mula mendapat tempat di istana Konstantin lalu mereka mula menyerap agama Kristian yang telah didoktrinkan oleh St Paul.

Apabila kerajaan Konstantin mengambil alih agama Kristian, mereka telah menyatupadukan antara dua watak ini di dalam satu perayaan. Digantikan perayaan kelahiran dewa Sol Invictus itu dengan diganti sebagai merai hari lahir Jesus. Situasi sinkretisme (mencampur) itu lebih menyelesakan masyarakat Rom terhadap rutin keagamaan yang telah mereka imani dengan paganisme.

Begitu juga dengan ibadat sembahyang yang dikhususkan pada hari ahad (Sun-day) juga merupakan sinkretisme daripada amalan paganisme menyembah dewa matahari pada hari ahad. Apabila dilakukan sinkretis diantara tokoh ini menyebabkan masyarakat yang sedia beragama pagan senang untuk menerima agama Kristian.

Hasil daripada pengaruh inilah terjadinya perayaan Krismas pada 25 Disember. Menjelang tahun 529 M selepas Kristian telah menjadi agama rasmi kerajaan Empayar Rom, Raja Justinian I telah mengisytiharkan Krismas sebagai perayaan rasmi bagi negara pemerintahan mereka. Pada ketika itu tradisi ini berkembang dari semasa ke semasa sehinggalah ke hari ini.

Sebenarnya isu sambutan Krismas ini menjadi perbincangan yang besar dikalangan ilmuan Kristian sendiri. Malah pada harini terdapat tarikh yang berbeza-beza bagi sambutan Krismas mengikut tempat dan denominasi (aliran Kristian) yang berbeza-beza. Sebagai contoh Kristian Armenia mereka sambut Krismas pada 6 Januari. Manakala Kristian Ortodoks dan Koptik mereka meraikan pada 7 Januari.[5] Manakala yang lain-lainya secara umumnya mereka akan mengikut denominasi Roman Katolik yang merayakan pada 25 Disember.

Kesimpulan

Krismas adalah sinonim dengan sambutan hari kelahiran Jesus. Ia adalah sambutan keagamaan yang menjadi perdebatan tentang tarikhnya. Ini kerana jika merujuk Bible, jelas menggambarkan bahawa Jesus tidak lahir pada musim sejuk. Walaubagaimanapun bagi penganut Kristian ia bukanlah suatu masalah besar untuk mereka fikir mengenainya. Kebanyakkan mereka sudah menganggap ia perayaan adat malah terkini terdapat perbahasan samada mereka hanya perlu mengucapkan Happy Holidays atau Merry Christmas dikalangan mereka sendiri.

Jika dilihat, para sarjana Kristian berbeza pendapat akan asal usul sambutan Hari Krismas ini. Memandangkan ada sebahagian mereka menolak di atas sebab tidak ada petunjuk di dalam Bible dan ia adalah pengaruh dari perayaan pagan. Sebab itu timbul polemik samada mereka perlu mengucapkan Marry Christmas atau hanya Happy Holidays sahaja.

Di samping itu, ulama Islam berbeza pendapat dalam bab orang Islam memberikan ucapan Merry Christmas kepada penganut Kristian. Akan tetapi secara ijmak-nya ilmuan Islam mengharamkan perayaan ini disambut oleh muslim.

Nota kaki:
_____________________________
 

[1] Lihat David C. Pack, (2011). The True Origin of Christmas, The Restored Church of God, USA, hlm 8

[2] Lihat Ibid hlm 7


[3] Lihat Graydon F. Snyder, (2003). Ante Pacem: Archaeological Evidence of Church Life Before Constantine, Mercer University Press, Macon, hlm 120


[4] Lihat Franz Valery Marie Cumont, (2007). Mysteries of Mithra, Cosimo Classics, New York, hlm 167


[5] Lihat laman sesawang Office Holidays artikel Christmas Day around the world.

R&D Team Multiracial Reverted Muslims

Related Posts